Reklama

Połączenie swarzędzkiej komunikacji miejskiej z ZTM. Co musiałoby się stać?

, 17 grudnia 2022
źródło: Swarzędzka Komunikacja Autobusowa

W Swarzędzu działa system komunikacji autobusowej odrębny od tego, który organizuje poznański Zarząd Transportu Miejskiego. Tematem ewentualnego włączenia swarzędzkiego przewoźnika do sieci ZTM zajął się „Głos Wielkopolski”.

Reklama

Gmina Swarzędz ma własny system komunikacji miejskiej – samorząd samodzielnie zajmuje się organizowaniem transportu autobusowego dla mieszkańców. Oznacza to, że decyduje o rozkładzie jazdy, przebiegu linii czy cenach biletów i finansuje całe przedsięwzięcie.

Czytaj też: Swarzędz kupi elektryczne autobusy. Przyznano dotację

„Głos Wielkopolski” opisał kwestię ewentualnej integracji niektórych linii Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej z siecią organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Dziennikarze zauważają, że brak unifikacji może być mylący dla pasażerów i zmusza ich do nabywania osobnych biletów na przejazdy liniami obu przewoźników. Jednak co ważne, swarzędzcy pasażerowie korzystający w Poznaniu z karty PEKA mogą używać jej jako nośnika biletu okresowego na przejazdy swarzędzkimi autobusami, ale nadal są to różne taryfy.

– Bardzo dużo dokładamy do komunikacji miejskiej, bo w granicach 80 proc. kosztów. To 21 mln zł rocznie, a wpływy z biletów pokrywają tylko 4 mln zł. Komunikacja w Swarzędzu jest bezpłatna dla całej młodzieży, wszystkich studentów, doktorantów, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i seniorów od 60. roku życia

– mówi dziennikarzom „Głosu Wielkopolskiego” Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

Różnice w funkcjonowaniu SKA i poznańskiego transportu zbiorowego wydają się być główną przyczyną braku połączenia systemów komunikacji – mieszkańcy Swarzędza mogą korzystać z wielu ulg, których ZTM nie honoruje. Jednocześnie można zaobserwować dysproporcję w jakości usług komunikacyjnych świadczonych przez Swarzędz i Poznań.

– Decyzja o przystąpieniu do wspólnego systemu pozostaje w wyłącznej kompetencji Swarzędza, jako niezależnej jednostki samorządu terytorialnego. Na chwilę obecną rozbieżności pomiędzy warunkami taryfowymi są na tyle duże, że bez zmiany stanowiska władz Swarzędza nie ma możliwości wprowadzenia pełnej integracji komunikacji publicznej

– stwierdza w rozmowie z „Głosem Wielkopolskim” Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy ZTM Poznań.

Czytaj też: Tramwaj do Swarzędza jednak pojedzie? Volkswagen jest gotów zaangażować się w projekt

„Głos Wielkopolski” informuje, że ze względu na konieczność zlikwidowania lub ograniczenia większości ulg – czym swarzędzki samorząd nie jest zainteresowany – nie są prowadzone żadne rozmowy o przystąpieniu SKA do sieci poznańskiego ZTM.

Reklama