Reklama

Burmistrz Swarzędza uzyskał absolutorium. Nie wszyscy byli „za”

, 16 maja 2023
źródło: UMiG Swarzędz

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu odbyły się głosowania dotyczące wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Mariana Szkudlarka. Radni uznali, że gospodarz gminy prawidłowo zrealizował zeszłoroczny budżet.

Reklama

Sesja absolutoryjna odbyła się 16 maja 2023. W trakcie posiedzenia burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2022 rok, do czego zobowiązuje go ustawa o samorządzie gminnym.

Czytaj też: Masz problem? Napisz na Instagramie lub zadzwoń. Ważny projekt swarzędzkiej szkoły

– Po debacie nad tym dokumentem radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania. Następne głosowanie – nad absolutorium – poprzedzone zostało przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 18 radnych spośród 20 obecnych na sesji (wstrzymały się od głosu tylko 2 osoby) – przekazuje Maciej Woliński, rzecznik prasowy UMiG Swarzędz.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.

Reklama